Kunstgeschiedenis van Nederland

Tijdens een van de kunstfestivals in Nederland, loont het de moeite om een van de vele musea te bezoeken. Kunst zegt veel over de geschiedenis. De zonnebloemen van Van Gogh of Rembrandt’s Nachtwacht, Nederlandse kunst is over de hele wereld bekend en beroemd. In de gouden eeuw heeft de Nederlandse schilderkunst een enorme ontwikkeling doorgemaakt, maar ook voor die tijd en daarna zijn er verschillende stromingen in de Nederlandse beeldende kunst die allemaal hun eigen meesters kenden. De hoogtepunten uit de Nederlandse kunstgeschiedenis in een notendop:

De Renaissance

Kunst is zo oud als de mensheid en dat geldt ook voor kunst van Nederlandse bodem, al vanaf de prehistorie hebben mensen afbeeldingen gemaakt. De Nederlandse kunstgeschiedenis ontwikkelde zich in grote lijnen parallel aan de rest van Europa maar heeft ook een eigen stijl. De meest bekende naam uit de Nederlandse renaissance is Jeroen Bosch, die de wereldberoemde Tuin der lusten schilderde, een drieluik dat het paradijs, de zondeval en de hel afbeeldt.

De Gouden eeuw (1602-1702)

De gouden eeuw is een ongekende bloeiperiode voor de beeldende kunst. Handel en economische bloei gaan hand in hand met grote ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur. Frans hals was de eerste eminente meester van het nieuwe Nederland, hij behoorde tot dezelfde generatie als Rubens. Frans Hals was een grootmeester die pas echt bekend werd na zijn dood. Hij woonde en werkte in Haarlem, waar hij regelmatig feesten van rijke kooplieden vastlegde. De portretten van Frans Hals zijn wereldberoemd omdat hij de geportretteerde op een karakteristiek moment lijkt te hebben gevangen, bijna zoals op een foto. Voor de portretkunst is dit revolutionair. Andere belangrijke namen uit deze tijd zijn Simon de Vlieger (1601-1653). Jan van Goyen (1596-1656) en Rembrandt van Rijn (1606-1669).

Post-impressionisme, de Stijl, Cobra

Van Gogh wordt nationaal en internationaal erkend als de belangrijkste schilder uit de 19deeeuw. Deze post impressionistische Nederlandse kunstschilder is bekend van zijn zelfportretten en groepsportretten, maar ook bijvoorbeeld landschappen geschilderd in zijn kenmerkende stijl. De belangrijkste omwenteling in de schilderkunst die vervolgens plaats vond is die van natuurgetrouw naar abstract, waar van Gogh zijn werken al een voorzichtige voorbode van zijn.

Postmodernisme

De jaren ‘60 gelden opnieuw als een revolutie in de kunst, er is steeds meer ruimte voor het experiment en kunst wordt conceptueler. Bodyart, happenings en performance kunst worden steeds belangrijker net zoals fotografie en film. Ook vindt er feminisering plaats binnen de beeldende kunst, een broodnodige ontwikkeling. Toonaangevend zijn Basjan Ader en Marlene Dumas, maar ook de fotografen als Erwin Olaf en Rineke Dijkstra